Євро – 2012: про безпеку вже зараз

Успіх  проведення Євро-2012 залежить не тільки від наявності певної інфраструктури, а також, що дуже важливо, від здатності держави надати багаторівневу безпеку

У підготовці до Євро-2012 дрібниць просто не може бути, все важливо. І помиляється той, хто вважає: давайте спершу шляхи пристойні зробимо (інший варіант — стадіони, аеропорти чи готелі), а тоді вже приступимо до...

Власне, так коротко я переказав переконання Василя Крутова, координатора недержавної системи безпеки, доктора юридичних наук, професора. І хоч Василь Васильович, здавалося б, має рацію лише в одному з питань Євро-2012, а саме безпеці проведення, дивиться він загалом на підготовку до свята футболу широко. Втім, ви можете переконатися в цьому з його бесіди з нашим кореспондентом.

- Іноді складається враження, що нам, точніше, владним структурам, Євро-2012, мов кістка в горлі. Розкачуємося, сперечаємося, пояснюємо, але...

- Процес підготовки до чемпіонату, на жаль, став заручником системної політичної кризи. Політики лише говорять про те, що частиною національної ідеї, яку «шукаємо» роками, може стати проведення Євро-2012, але нічого не роблять для її реалізації. І мова не стільки про сам чемпіонат, скільки про «конкурентоспроможність» нашої владної верхівки. З будівельника за, не доведи, Боже, провал не спитають, а з Президента, Прем`єра...

Нині Україна на державному рівні лише почала готуватися до проведення спортивного заходу, практично не використовуючи при цьому потенціал неурядових організацій. Єдиним справді робочим документом, ухваленим за рік після отримання права проведення чемпіонату, є державна цільова програма, розроблена Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 та затверджена урядовою постановою. Позитивне тут те, що визнається факт необхідності максимального залучення недержавних установ і організацій. Разом з тим у програмі не визначений порядок максимального використання всіх наявних у недержавному секторі ресурсів.

- Про переваги проведення змагання на нашій території сказано багато, але хотілося б почути і ваші аргументи...

- По-перше, це могутній імпульс до євроінтеграції. Ніяка популяризація України у світі через дипломатів не здатна дати уявлення про країну більше, ніж побачать своїми очами вболівальники з багатьох країн. І оскільки європейські політики значно уважніше прислухаються до власного народу, ніж вітчизняні, суспільна думка в країнах ЄС здатна вплинути на свідомість тих чиновників, які скептично оцінюють шанси на вступ України до Союзу.

По-друге, проведення чемпіонату гарантує входження України в світові інформаційні, транспортні та фінансові «коридори». Подія такого визначного масштабу приваблює системних інвесторів, які в умовах світової фінансової та економічної кризи шукають проекти зі стовідсотковою можливістю отримати дивіденди. Як свідчить практика проведення чемпіонатів з футболу в інших країнах, інвестування в такі проекти гарантує повернення коштів із значними прибутками (наприклад, Австрія та Швейцарія залучили тільки інвестиційних коштів у сумі понад 1,5 млрд євро).

По-третє, проведення чемпіонату означає побудову фактично в рекордні строки довгострокової інфраструктури і стратегічних об`єктів (аеропортів, доріг, готелів тощо) переважно без залучення коштів державного бюджету.

Серед інших переваг бачиться, зокрема, підвищення ролі малого і середнього бізнесу, створення робочих місць (тільки волонтерів необхідно залучити понад 10 тисяч), прискорене формування середнього класу в Україні, який є фундаментом конкурентоспроможної економіки, подолання системної політичної кризи у зв`язку із необхідністю злагодженої співпраці всіх гілок влади тощо.

- Але перейдемо до того питання, яке турбує вас найбільше. Ви переконані, що безпекою проведення чемпіонату слід займатися вже сьогодні?

- Безперечно. Всі переваги країна отримає в результаті комплексної успішної підготовки і проведення чемпіонату. Успіх же проведення Євро-2012 залежить не тільки від наявності певної інфраструктури, а також, що дуже важливо, від здатності держави надати багаторівневу безпеку - від охорони громадського порядку до захисту інтелектуальної власності. Саме так. Адже безпека - це системна соціальна категорія, одна з найперших вітальних потреб людини на рівні зі сном та їжею. Суспільство потребує безпеки власної життєдіяльності, розуміючи під цим насамперед захист приватної власності, безпечні умови праці і гарантовану заробітну плату, правопорядок, незалежну судову систему, якісне медичне обслуговування.

Безпека проведення Євро-2012 тісно пов`язана із наведеними факторами, оскільки, з одного боку, існують вимоги УЄФА (наприклад до стадіонів, місць масового скупчення людей тощо), а з другого - сам факт проведення чемпіонату провокує цілу низку небезпек для України, які, на перший погляд, не впливають на ефективність проведення заходу (нелегальна міграція, контрабанда, наркотрафік тощо). В окрему категорію слід обов`язково винести загрозу терактів. Все це потребує системного підходу до організації безпеки на високому державному рівні, що передбачає насамперед складання реєстру викликів та загроз, плану заходів з їх нейтралізації, включення потужного потенціалу недержавної системи безпеки, відпрацювання взаємодії державних та приватних структур безпеки, координація дій України та Польщі.

- І тут слід винаходити власний велосипед чи скористатися вже готовими лекалами?

- Ви про вітчизняну специфіку? Так, вона є. Однак головне - вчасно почати вивчати та впроваджувати європейський досвід і мати час на розробку і реалізацію багаторівневих безпекових заходів в Україні. При цьому необхідно мати на увазі, що безпека проведення чемпіонатів Європи з футболу є одним з важливих неформальних елементів системи загальноєвропейської безпеки, яка щойно почала формуватися. Завдяки цьому вибудовується інфраструктура безпеки та формуються відповідні стандарти. І ось що слід підкреслити. Для України правильна вибудована система безпеки чемпіонату означає автоматичну інтеграцію в частину стандартів європейської безпеки, що не менш важливо, ніж економічна складова при вирішенні питання щодо вступу нашої країни до ЄС.

- А як загалом УЄФА дивиться на безпеку проведення чемпіонатів і чи задоволена нашим станом справ?

- Європейський досвід свідчить, що УЄФА приділяє значну увагу саме питанням безпеки. Так, за оцінками експертів, на Єв-ро-2004 Португалія витратила на заходи безпеки значні кошти та навіть залучила сили НАТО для гарантування громадського порядку і захисту від терактів. Німеччина в період підготовки чемпіонату світу з футболу 2006 року провела серію навчань у сфері безпеки, серед яких тренування «Теракт на стадіоні». Для підготовки Євро-2008 Австрія і Швейцарія підписали договір про єдину систему гарантування безпеки, а перед чемпіонатом розробили спільний план та затвердили відповідний комплекс заходів. Для підготовки Євро-2012 в Польщі підписаний відповідний договір з відомою приватною безпековою фірмою Group-4 (Велика Британія), на яку покладатимуться завдання фізичної охорони правопорядку та встановлення технічних приладів забезпечення безпеки. Подібні заходи, згідно з регламентом УЄФА, також будуть проводитись в Україні в рамках підготовки до Євро-2012.

Досвід комплексної підготовки до проведення чемпіонатів Європи з футболу свідчить також про широке залучення недержавних сил безпеки для гарантування правопорядку. Так, в Італії після проблем із глядачами на матчах прийнято концепцію обмеженого застосування поліції у зв`язку із неадекватною реакцією її співробітників на емоції вболівальників. На заміну поліцейським підрозділам приходять приватні охоронні структури. В рамках підготовки до Євро-2008 стадіони та всі майбутні місця скупчення людей обладнувались камерами спостереження та іншими електронними приладами забезпечення правопорядку, встановлення та експлуатація яких була покладена на приватний сектор безпеки.

На наш погляд, роботу в практичній площині комплексного вирішення питання безпеки Євро-2012 необхідно розпочати з дослідження, визначення та класифікації ймовірних загроз і ризиків, беручи до уваги не тільки можливі терористичні дії та порушення громадської безпеки, а також увесь спектр негативних явищ - від природних до соціально-політичних, економічних, етнопсихологічних, релігійних тощо.

- І все ж про нашу специфіку ви сказали дещо узагальнено. Чи не могли б дещо конкретизувати?

- Найголовніші з небезпек для України такі. Ймовірна загроза терактів. Вона набуває значної актуальності на тлі інформації, яка з`явилася в ЗМІ щодо запобігання 22 червня цього року британських спецслужб про можливість теракту проти відомого футболіста Д. Бекхема. Використання Євро-2012 як приводу для організації каналу нелегальних мігрантів, наркотрафіку чи контрабанди в умовах спрощеного візового режиму на час проведення чемпіонату. Небезпека прибуття в Україну значної кількості футбольних хуліганів, які можуть організувати масові заворушення. Політична нестабільність в Україні, постійні кадрові зміни в органах виконавчої влади, що загрожує ефективному виконанню мінімальних вимог УЄФА до інфраструктури чемпіонату та заходів безпеки. Відсутність чіткої координації між державними органами, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, які відповідальні за проведення чемпіонату, а також відсутність єдиного центру управління, відповідального за проведення Євро-2012. Інформаційна складова підготовки до чемпіонату. Вже зараз країни-конкуренти намагаються вести у вітчизняних та іноземних ЗМІ інформаційну війну з Україною з приводу підготовки до Євро-2012. І це тільки найочевидніші загрози, які слід було б з багатьма іншими класифікувати в окремий документ з метою організації ефективної системи їх нейтралізації.

- До підготовки Євро-2012 ми залучаємо не лише інвесторів, а й безпосередніх проектантів та виконавців робіт. А як у системі безпеки?

- Цілком очевидно, що наші правоохоронні органи не мають достатньо власних сил та засобів. Як показує практика інших країн, комплексний підхід до безпеки включає всебічну співпрацю державної і недержавної систем забезпечення правопорядку. Донедавна недержавний сектор безпеки в Україні був представлений розрізненими та невеликими за своїм потенціалом приватними охоронними структурами, службами безпеки підприємств і приватними детективними агентствами. Відповідна стандартизація та уніфікація технічних засобів гарантування безпеки в приватній сфері згідно з європейськими стандартами взагалі не проводилася. Вкрай важливим є також прийняття відповідних нормативно-правових актів, які регулювали б діяльність приватних структур безпеки.

Низка потужних і креативних громадських та неурядових організацій формує Недержавну систему безпеки (НСБ) як потужний механізм захисту інтересів суб`єктів господарювання та економічної безпеки держави в цілому. НСБ вже сформувала механізм централізованого захисту підприємництва на всіх рівнях (фізична і технічна охорона, інформаційно-аналітичний супровід, аудит безпеки тощо), проводиться значна робота з підприємствами на місцях, розробляються і впроваджуються сучасні стандарти безпеки європейського рівня. Організація має значний досвід в організації заходів безпеки Євробачення в Києві 2005 року, наради керівників Європейського банку реконструкції та розвитку в Києві 2008 року. Нині встановлена широка мережа договірних відносин з відомими приватними охоронними фірмами Росії, Великої Британії, Італії, Ізраїлю тощо, а також безпосередні і стійкі відносини з Group-4.

Однією з вимог вироблення ефективного механізму безпеки Євро-2012 є необхідність підготовки в Україні відповідних фахівців зі знанням іноземних мов, міжнародних стандартів, методів суспільної профілактики терористичним проявам, психології професійного спілкування та тактики взаємодії з правоохоронними органами. Як свідчить досвід Ізраїлю, США, Великої Британії, таких фахівців готують у вищих навчальних закладах за окремими програмами в напрямку «сек`юріті менеджмент» терміном від одного до трьох років з обов`язковим стажуванням. Сьогодні таку підготовку в повному обсязі може взяти на себе недержавна система безпеки України. НСБ уже організувала процес системної підготовки вищими навчальними закладами України фахівців у сфері недержавної безпеки. Одним із пріоритетних кроків стало створення громадською організацією «Міжнародна антитерористична єдність», Українським союзом промисловців і підприємців та університетом «Крок» навчально-науково-виробничого комплексу «Освіта-Безпека-Антитеророр». Фактично у будь-який час за відповідного замовлення держави можна залучити цих фахівців безпосередньо в інтересах Євро-2012.